THÔNG BÁO

Forum diendan.somo.vn tiến hành chuyển qua group thảo luận trên Facebook. SOMO xin lỗi vì sự bất tiện này

Mời bạn truy cập vào trang chủ để cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất tại

http://xungde.vn

CÙNG GIAO LƯU THẢO LUẬN

https://www.facebook.com/groups/128205711135453

https://www.facebook.com/xungde

>